Materiály pro prevenci dětských úrazů

Následující materiály k prevenci úrazů dětí jsou k dispozici, pro všechny, kteří se o děti starají, vychovávají a vzdělávají je.

Prevence dětských úrazů – pro děti

Prevence dětských úrazů – pro rodiče

Prevence dětských úrazů – pro školy a vzdělávací instituce

Následující materiály jsou určeny pedagogům a vychovatelům, nakdou v nich jak základní informace, tak náměty na aktivity, materiály a pracovní listy ke snadnému zařazení témat prevence dětských úrazů do výuky nebo do volnočasových činností. Většina uvedených materiálů vznikla v průběhu realizace projektu zaměřeného na vzdělávání pedagogů v této oblasti.

Využití materiálů pro jiné než osobní a vzdělávací účely je vázáno na souhlas obecně prospěšné společnosti Dětství bez úrazů.

Videodokumenty o úrazech