Následky úrazů

Úrazy dětí nejsou jen zlomeniny a modřiny, je mnoho úrazů, které přinášejí dlouhodobé zdravotní problémy dětem, starosti a smutek rodičům. Vědomí, že následky úrazů mohou být velice závažné, je prvním krokem k jejich prevenci.

Úmrtí a trvalá postižení

V České republice zemře ročně na následky úrazů 200 – 250 dětí. Smrtelné úrazy jsou ale jen vrchol ledovce. Na každé smrtelné zranění připadá 10 dalších, které zanechávají trvalé postižení: ochrnutí, ztrátu zraku, sluchu, poškození mozku nebo zjizvení. Asi 40 tisíc úrazů ročně vyžaduje hospitalizaci, ambulatně ošetřených úrazů dětí je cca 450 tisíc každý rok.

Bolest a utrpení zraněných dětí

Každé poranění samozřejmě bolí. Každý úraz má ale i značný dopad na psychiku dítěte a v případě vážného poranění s trvalými následky často znemožňuje jeho zařazení zpět do společnosti a plnohodnotného života.

Zdravotní následky úrazů Psychosociální následky úrazů
 • smrt
 • nevratné poškození mozku
 • ztráta končetiny, snížená pohyblivost
 • ztráta zraku, sluchu
 • jizvy po popáleninách, opařeninách, poleptání
 • narušení somatického vývoje
 • dlouhodobá bolest
 • narušení psychického vývoje
 • expozice extrémnímu stresu
 • narušení rodinných vztahů
 • narušení sociálního zařazení (jizvy, deformace)
 • dlouhodobý pobyt v nemocnici

Následky úrazů pro rodinu zraněného dítěte

Těžký úraz dítěte zasáhne samozřejmě i jeho nejbližší, jak psychicky, tak i ekonomicky a sociálně. Minimálně jeden rodič se musí o dítě starat, v případě trvalých následků i po celý život. Jsou potřeba speciální pomůcky, úpravy bytu, speciální péče, další účastnici rodiny se musejí přizpůsobit změněné situaci.

Náklady pro celou společnost

Každý úraz zasáhne až 10 lidí v okolí dítěte. V případě těžkého úrazu nebo úrazu s trvalými následky náklady na léčení dosahují milionů korun:

 • NÁKLADNÉ OPERACE zachraňující život
 • HOSPITALIZACE A LÉČBA v řádu týdnů až měsíců
 • REKONVALESCENCE v řádu měsíců až let
 • CELOŽIVOTNÍ PÉČE o postiženého s trvalými následky
 • NEVYTVOŘENÉ HODNOTY, které by úrazem nepostižený člověk za svůj život vytvořil

Dětské úrazy jsou velice nákladnou záležitostí, která váže zdroje, jež by mohly být použity jinde. Ztráty způsobené úrazy dětí v ČR každoročně dosahují cca 10 – 15 miliard korun.

Náklady na léčení těžce zraněného pacienta se pohybují kolem 1 mil. Kč, léčení středně těžké popáleniny stojí cca 2 mil. Kč.