Dušení

Dušení - úrazy doma
Dušení patří mezi nejzávažnější úrazy dětí

Dušení se vyskytuje méně častěji nežž ostatní typy úrazů. O to je vššak závažžnějšší a často končí smrtí dítěte.

Rodiče si v neděli ráno přispali, ale jejich dva synové užž řádili v dětském pokojíku. Skákali na postelích, prali se a mladššího napadlo, žže by mohl bratra přeprat, kdyžž ho nechá na chvíli „„vydusit”“ pod peřinou. Přehodil tedy přes něj peřinu a ješště si na ni lehl. Chlapec nemohl křičet, protožže měl peřinu přímo na nose a ústech. Po chvíli mladší bratr, ššťastný, žže starššího konečně přepral, peřinu odkryl. Hoch vššak jen bezvládně ležžel na posteli. Vyděšený chlapec b잾el vzbudit rodiče a ti ihned zavolali záchranku. Přesto osmiletý chlapec bojuje v nemocnici o žživot, napojen na dýchací přístroje.

Úrazové situace

  • •Dítě se udusí vdechnutím drobných částí hraček (korálky, kus stavebnice), kouskem potravy (oř횹ky, bonbony, pecky, semínka apod.).
  • • Dítě si hraje s igelitovou tašškou, nasadí si ji na hlavu a udusí se.
  • • Dítě se udusí při hře: polšštářem, peřinou.
  • • Dítě se ušškrtí na prolézačce – na ššňůře od kapuce. Pozor na elektrickou přívodní ššňůru, ššňůru na prádlo, provázky apod.
  • Dítě při prolézání bytu nebo domu vleze do úzkého prostoru – za topení, do ventilace, v úzkém prostoru nemůže dýchat nebo si přeruší krevní oběh.
  • • Matka ve spánku zalehne kojence.

Prevence

  • Do rukou malých dětí by se neměly dostat takové předměty nebo potraviny, které by mohly vdechnout nosem nebo pusou.
  • Děti mohou malé věci také spolknout. U nestravitelných přemětů musíme hlídat, zda vyššly se stolicí, případně konzultovat lékaře.
  • Tzv. elektronická chůva hlídá, zda dítě pravidelně dýchá a při delšším bezdešší nás upozorní akustickým signálem.
  • • Děti by si neměly hrát s igelitovými pytlíky ani tašškami, s provázky apod.