Tonutí

Tonutí doma
I doma jsou místa, kde může dítě utonout.

Kažždé druhé tonutí končí smrtí dítěte. Utonout můžže dítě během několika vteřin třeba i jen ve 2 cm vody. Nevratné poškození mozku vzniká jižž po 5 minutách bez kyslíku. Pro záchranu tonoucího dítěte je nutná předevšším včasná resuscitace a rychlé přivolání lékařské pomoci.

Tragédií skončila rodinná návštěva. Stačila chvilka nepozornosti, kdy dva dvouletí chlapci zůstali bez dozoru na zahradě rodinného domu. Oba spadli do tůně a topili se. Z vode je vytáhla matka a spolu s otcem se je snažila oživit. I přes zásah vrtulníku a snahu lékařů jeden z chlapců v nemocnici zemřel, u druhého existuje velké nebezpečí trvalého poškození mozku. (2004)

Tonutí – úrazové situace

  • Dítě uklouzne ve vaně, vdechne vodu a udusí se.
  • Dítě se naklání do sudu, přepadne, bez pomoci se nedostane ven –a utone.
  • Dítě při hře na zahradě spadne do studny nebo do septiku.
  • •Malé dítě bez dozoru dospělých spadne do zahradního bazénu, neumí plavat, nezorientuje se ani v malé hloubce a utone.
  • • Dítě skáče do bazénu, kde je málo vody, zlomí si vaz.

Prevence tonutí

  • Nenechávejte malé dítě samotné ve vaně. Při koupání dohlížžejte často i na většší děti. Ve vaně by měla být protiskluzová podložžka.
  • •Kolem bazénu a v něm by se děti měly pohybovat vžždy pod dohledem dospělé osoby. Proti pádu malých dětí bazén oploťte.
  • Do mělkého bazénu by děti neměly skákat. Jižž od útlého věku děti veďte k tomu, aby se nebály vody, aby uměly nejen plavat, ale i dýchat do vody. Malým dětem kupte plovací pomůcky (lépe rukávky, nežž kruh).
  • • Sudy na vodu zakryjte, aby do nich nemohlo dítě spadnout.
  • • Studny a septiky zajistěte tak, aby se do nich děti nemohly propadnout.