Otravy a poleptání

Otravy jsou velmi častou příčinou dětských smrtelných úrazů dětí. Nejrizikovějšší skupinou jsou děti do 5 let. Batolata si navíc ráda strkají všše do pusy. Více nežž 90 % otrav se stane v domácím prostředí. Otravy mají pro děti často vើné následky, protožže děti mají rychlejšší metabolismus a jsou méně schopné neutralizovat toxické chemikálie.

Úrazy a otravy u dětí
Léky, pokojové květiny, čističe a mnoho dalšího může vést k otravě dítěte doma.

Nejvíce nehod tohoto typu se děje dětem od 1 do 3 let, které jsou v celkovém počtu dětských otrav zastoupeny 53 %. Staršší kojenci, kteří už umějí lézt a někteří i chodit, se podílejí na těchto nehodách 9 %, děti 3 až 5leté 19 %. Zbytek otrav připadá na děti staršší, zejména ve věku nad 10 let, kdy začínají experimenty s drogami a alkoholem a dochází také k sebevražžedným pokusům.

Na dětské oddělení nemocnice v Kroměřížži byl rodiči přivezen malý chlapec, který se napil zelené tekutiny z umělohmotné lahve od minerálky. Nechutnalo mu to, přesto polkl. Pak se snažžil zvracet, od babičky dostal jako protijed mléko. V nemocnici mu vypláchli žžaludek a vyššetřili jícen a žžaludek gastroskopicky (sonda s kamerou). V lahvi měl otec uskladněn přípravek k impregnaci stavebního dřeva. Chlapec je i přes rychlou pomoc lékařů ohrožžen plힾivým zúžžením jícnu, a v budoucnu proto podstoupí ješště řadu vyššetření. Mléko jako protijed funguje jen u některých látek, jeho ploššné podávání se nedoporučuje.

Otravy a poleptání – úrazové situace

 • •Malé dítě sní nedostatečně zabezpečené léky, které si spletlo s bonbony.
 • •Dítě se napije z PET lahve, kde je odlitý desinfekční prostředek, jar, avivᾞ, mýdlo apod.
 • •Dítě se napije i z originální lahve: ústní voda, parfémy, čisticí prostředky, hnojivo, ššampon, lampový olej, nemrznoucí směs, benzin apod.
 • Dítě si hraje s krystalky louhu, rozpouštědlem, kyselinou a poleptá se.
 • Dítě si hraje s domácími jedovatými rostlinami a ochutnává je (např. diffenbachie, jmelí, durman, tis).
 • Dítě si hraje na „dospělé” a přiotráví se alkoholem nebo cigaretami.
 • Dítě sní proššlé nebo zkažžené potraviny – otrava jídlem.
 • Malé děti rády zkoumají odpadkové košše a všše ochutnávají.
 • Dítě chce samo vařit či zatopit a přiotráví se plynem či oxidem uhelnatým.

Prevence otrav a poleptání

 • •Vššechny léky a dezinfekce ukládejte mimo dosah dětí. Lékař předepisuje konkrétní léky na konkrétní onemocnění konkrétní osobě. Děti by si neměly brát léky samy. To se týká nejen léků na předpis, ale i volně prodejných léků, vitaminů a tzv. potravinových doplňků. Rodiče by měli dbát na správné dávkování. U léků také hlídejte datum spotřeby, proššlé nebo nepoužžité léky vraťte do lékárny.
 • Mimo dosah dětí uložžte alkohol, vššechny saponáty, čistidla, rozpouštědla, hnojiva a jiné chemikálie. Stejně tak krmení pro domácí zvířata.
 • Saponáty, hnojiva, destilovaná voda ani jiné chemikálie nepřelévejte do lahví od nápojů. Jestližže je přelijete například z velkého balení do menšší lahvičky, vžždy je označte šštítkem s názvem. Malé děti si vššak šštítek nepřečtou, proto dejte lahvičku raději z jejich dosahu.
 • Čistící prostředky a hnojiva kupujte v obalech s bezpečnostním uzávěrem.
 • Malé děti hlídejte před objevnými výpravami do dílny, garើe, sklepa, komory, vššude tam, kde skladujete nebezpečné látky.
 • Odpadkový košš by měl být pro malé děti nedostupný.
 • Do lednice nedávejte jedovaté a nejedlé věci.
 • Pravidelně kontrolujte u potravin datum spotřeby a nekonzumujte proššlé potraviny. Některé potraviny vyžžadují uchovávání v ledničce. Naučte to i děti.
 • Některé potraviny vyžžadují minimální dobu varu, abychom předeššli případným zdravotním rizikům:– vajíčka, maso, mouka, houby apod.
 • • Pozor na jedovaté rostliny na zahradě a v bytě, pokud možžno je uložžte mimo dosah dětí nebo je raději nepěstujte.
 • • Naučte děti, aby samy nevařily ani netopily v kamnech.