Úrazy elektrickým proudem

Úrazy elektrickým proudem
Obyčejná zásuvka může být velmi nebezpečná.

Úraz elektrickým proudem patří mezi ty nejvážnější dětské úrazy – způsobuje nejen těžké popáleniny povrchu těla, ale také fyziologické změny vnitřních orgánů, poškozuje nervy a cévy. Elektrický proud totiž podle okolností pochází lidským tělem nebo jeho částmi, vybírá si cestu s nejmenším vodivostním odporem a při průchodu poškozuje vnitřní orgány.

I proud z běžné domácí elektrické zásuvky je nebezpečný, stejně tak je ale nebezpečná autobaterie. Třífázové vedení 380 V nebo vedení vysokého napětí jsou samozřejmě ještě nebezpečnější.

Chlapec vylezl na odstavený železniční vagón, kde ho zasáhl elektrický oblouk z troleje. Utrpěl těžké popáleniny na více než 50 % povrchu těla, kterým podlehl.

Úrazy elektrickým proudem – úrazové situace

 • •Zvědavé dítě strká předměty nebo prsty do nechráněné elektrické zásuvky.
 • Dítě kouše přívodní ššňůru od elektrických spotřebičů nebo cucá koncovku přívodní šňůry.
 • Dítě použžívá elektrické spotřebiče ve vodě nebo s mokrýma rukama.
 • Dítě se snažží samo opravovat elektrické spotřebiče, zásuvky, pojistky.
 • Starší děti zkoušejí elektrické pokusy, používají neodborně nářadí, např. zkoušejí sekat zahradu elektrickou sekačkou a přeseknou přívodní kabel.
 • Dospívající podnikají rizikové aktivity – lezou na stožár elektrického vedení, odstavené vagony pod trolejemi, vnikají do trafostanic.

Prevence úrazů elektrickým proudem

 • •Elektrické zásuvky chraňte ochrannou krytkou, rozdvojky používejte výhradně s dětskou pojistkou.
 • Elektrické přívodní šňůry dejte mimo dosah dětí, děti hlídejte.
 • •V koupelně dejte elektrické spotřebiče mimo dosah dětí, používejte zásuvky s dětskou pojistkou.
 • Kupujte elektrické přístroje a sporáky s tzv. dětskou pojistkou. Vžždy po použžití vypněte elektrický přístroj ze zásuvky.
 • •Naučte děti, aby na elektrickou zásuvku nikdy nesahaly mokrýma rukama. Aby do ní nestrkaly žžádné předměty. Vššechny zásuvky by měly být chráněny krytkou.
 • Vysvětlete dětem, proč nesmí použžívat elektrické přístroje během koupání či sprchování.
 • Naučte děti, žže opravy spotřebičů necháme raději na odborníkovi.
 • Pozor na žžehličky! Děti by si neměly hrát v blízkosti žžehlicího prkna a přívodní ššňůry.
 • Stroje a nářadí zajistěte tak, aby ho děti nemohly bez dozoru spustit. Zajistěte třífázové zásuvky.
 • Starším dětem vysvětlete, co může úraz elektrickým proudem způsobit, např. pomocí následujícího příběhu: