Projekty prevence úrazů

Projekt Dětství bez úrazů vznikl v roce 1997, kdy díky spolupráci Doc. MUDr. Ladislava Pelecha a PhDr. Jiřího Kostnera vznikly první televizní pořady a metodické materiály na téma prevence úrazů dětí.

Od té doby vzniklo v rámci aktivit projektu a díky partnerům a sponzorům celá řada výstupů a dílčích projektů – televizních pořadů pro děti i dospívající, metodických a výukových materiálů pro mateřské a základní školy a jejich pedagogy, pro rodiče, vychovatele a pracovníky s dětmi a mládeží, a také celá řada akcí a dílčích projektů, které myšlenky ochrany dětí před úrazy šířily a propagovaly:

  • televizní pořady pro děti, dospívající a dospělé
  • preventivní sanitka a obří kuchyně
  • dětské dny bez úrazů
  • výukové a metodické materiály pro školy
  • kurzy a semináře pro pedagogy