Popálení a opaření

Popálení a opaření jsou třetí nejčastějšší příčinou smrtelného úrazu dětí. Dětská pokožka je řádově tenčí než pokožka dospělého. Popálení nebo opaření i malého povrchu těla (5 % = 5 dětských dlaní) vyvolává silný šok, který zabíjí. T쾞ká popálenina vyžžaduje dlouhodobou a opakovanou hospitalizaci, mnoho operací a můžže zanechat trvalé jizvy.

Opaření v kuchyni
Popálení a opaření patří mezi nejtěžší úrazy dětí.

Matka opařila dcerku polévkou. Lékaři v ostravské nemocnici bojují o žživot sedmiměsíční holčičky. Má popáleniny druhého a třetího stupně. Matka připravovala oběd a holčička kolem ní v kuchyni kroužžila v dětském chodítku. Chtěla být mamince co nejblힾe a chodítkem se k ní přiblížžila v momentě, kdy žžena vzala do rukou hrnec polévky. Holčička jí narazila zezadu do nohou, matce se podlomila kolena a hrnec neudržela. Větší obsah vroucí polévky převrhla matka na sebe. Od vើných popálenin ji vššak uchránil oděv. Holčička takové šštěstí neměla a utrpěla hluboké popáleniny na 25 % procentech těla. Musela být transportována vrtulníkem na popáleninové centrum.

Popálení a opaření – úrazové situace

 • •Malé dítě při nejisté chůzi zavadí za ššňůru od varné konvice nebo fritovacího hrnce a strhne je na sebe.
 • Dítě na sebe stáhne ubrus a strhne horký čaj, kávu, polévku apod.
 • Dítě se natahuje ke sporáku, strhne na sebe pánev s horkým olejem, hrnec s horkým jídlem.
 • Dítě na sebe strhne žžehličku.
 • Dítě spadne na sporák, kamna, zahradní gril.
 • Dítě si hraje se zápalkami nebo pyrotechnikou, zkoušší chemické pokusy.
 • Dítě neumí ovládat plynový vařič – možný– výbuch plynu.

Prevence úrazů popálením nebo opařením

 • •Hrnky s horkým čajem nebo kávou nedávejte na kraj stolu, malé děti mohou strhnout ubrus i s hrnkem a opařit se. Pokud máte doma batole, je nejlepšší dočasně ubrusy zajistit proti strhnutí sponami či je nepoužžívat. Nádoby s horkou tekutinou dávejte doprostřed stolu.
 • Hrnce nebo pánve dávejte na zadní plotýnku sporáku, rukojeť nádobí otočte směrem od okraje sporáku. K vaření vody je vhodné použžívat konvice s nasazovací píššťalkou, cožž snižžuje riziko opaření při převrhnutí. Použžívejte ochranné mřힾky na sporák, které zabrání dětem v kontaktu s horkou ploténkou. Pozor na horká dvířka trouby.
 • •Varnou konvici nebo fritovací hrnec nenechávejte na okraji linky. Nenechávejte elektrickou ššňůru od spotřebičů volně viset dolů.
 • •Kdyžž vaříte, kontrolujte pohyb dítěte v kuchyni. Nesete-li horký hrnec na stůl, dbejte, aby se vám dítě nepletlo pod nohy. Nenechte dítě, aby neslo hrnec nebo hrnek s horkou tekutinou.
 • •Při nahromadění větššího množžství plynu z vařiče v nevětrané místnosti můžže nastat výbuch a následný požžár třeba jen elektrickou jiskrou. Vaříte-li na sporáku s hořákem, zkontrolujte občas, zda plamen nezhasl a neuniká samotný plyn. Zemní plyn, který je b쾞ně v potrubí, by měl být cítit, protožže je „parfémován”.
 • Nikdy nedržžte dítě na rukou, kdyžž pijete horký nápoj nebo nesete horký pokrm či vodu.
 • Dávejte pozor na přílišš horkou vodu z kohoutku, zvlṚtě kdyžž máte v domácnosti karmu, elektrický ohřívač, boiler nebo kotel. Z vodovodního potrubí by měla téct (dle zákona) horká voda o maximální teplotě 54°C. Také vašše domácí ohřívače nastavte na maximální teplotu 55°C. Děti by se měly naučit, žže při mytí rukou nebo při koupání vžždy pouští nejprve kohoutek se studenou vodou a pak přidávají teplou. Při zavírání naopak: nejprve teplou, pak studenou. Nenechávejte dítě samotné v koupelně nebo přímo ve vaně, protožže i malé dítě dovede rukou nebo nohou spustit pákovou baterii. Před koupáním dítěte ve vaně či vaničce zkontrolujte teplotu vody rukou nebo teploměrem. Teplota vody by neměla přesáhnout 39°C, neboť dětská pokožžka je náchylnějšší k opaření než kůžže dospělých.
 • Pozor na žžehličky! Děti by si neměly hrát v blízkosti žžehlicího prkna a přívodní ššňůry.
 • Zápalky ani zapalovače nepatří do dětských rukou.
 • Rachejtle a ostatní zábavná pyrotechnika také do dětských rukou nepatří.
 • V domácnosti je dobré nainstalovat detektory kouře a mít alespoň malý hasicí přístroj.
 • Dítě by mělo vědět, co dělat v případě požžáru. Znát telefon 150. Znát únikové cesty. Vědět, žže nemá jezdit výtahem, kdyžž hoří.
 • Uvědomit si, žže jedovaté zplodiny stoupají vžždy vzhůru, a proto dlouhá cesta po zakouřeném schodiššti není správnou volbou. Pokud hoří v bytě o patro nížž, pak je lepšší zavřít se v bytě (pokud nehoří zrovna v něm), mokrými hadry utěsnit dveře a z okna dávat vědět, žže v bytě někdo je.
 • • Umělé oblečení, záclony nebo koberec se snadno vznítí nebo připečou k pokožžce. Snadno se vznítí také vlasy, proto pozor, sfoukává-li dítě třeba svíčky na narozeninovém dortu.
 • • Nenechte děti pobíhat kolem krbů, kamen, sporáků či zahradních grilů.