Úrazy ostrými předměty

Jedná se o velmi šširokou skupinu poranění, od píchnutí se o ššpendlík až po žživot ohrožžující krvácení. Nejčastěji se dítě zraní v kuchyni, dílně, na zahradě či při hře s domácími zvířaty. Tato skupina poranění také velmi úzce souvisí s dalššími skupinami úrazů – pády, poraněními domácími zvířaty.

Samopalem se „střelili” dva chlapci. Zbraň patřila otci jednoho z nich. Ten ale nebyl doma a chlapci chtěli zbraň podrobně prozkoumat. Ze samopalu vyššla rána a jednoho z nich zasáhla. Ten byl s průstřelem nad lopatkou (o průměru jednoho centimetru) hospitalizován.

Úrazové situace

 • •Dítě se zraní v kuchyni o nůžž, nůžžky, rozbité sklo, otevřenou konzervu, kráječ apod.
 • •Dítě spadne a zraní se o ostrý roh nábytku, hřebík, zkouší nářadí v dílně a zraní se o vrtačku, cirkulárku apod.
 • Dítě je pokousáno nebo pošškrabáno domácím zvířetem.
 • Děti „blbnou”, ššermují a bodnou se nůžžkami, ššroubovákem, vidličkou apod.
 • Děti si hrají se zbraní, kterou doma naššly a – postřelí se.
 • Dítě běhá bosé po zahradě a do nohy si zabodne hřebík, řízne se o střep apod.

Prevence

 • Do kuchyně, dílny či garᾞe malé děti samotné raději nepoušštějte. Kdyžž dítě začíná lézt, přepažžte vstup do kuchyně malou ohrádkou. Zásuvky či skříňky s ostrými nástroji zamkněte nebo jinak zajistěte.
 • Chtějí-li vám děti pomáhat kutit či zahradničit, pak jedině s ochrannými pomůckami – rukavice, brýle apod. Pomáhají-li vám děti v kuchyni, vžždy jen za vaššeho dohledu.
 • Rozbití skleněné výplně dveří při průvanu předejdete použžíváním klínků, které zabrání pohybu dveří.
 • • Naučte děti, žže nůžž nebo nůžžky nikdy nepodáváme druhému ššpičatou stranou, ale naopak držžadlem do dlaně. Nosíme je také vžždy ššpičkou dolů. Doporučujeme koupit dětem nůžžky s kulatou ššpičkou.
 • • Pozor na ostré trny nebo ostny rostlin, můžžeme se jen píchnout, anebo se osten či chloupek zlomí těsně u kůžže tak, žže nejde vyndat. Některé rostliny mají ve svých ostnech jed, který můžže způsobit alergickou reakci organismu.
 • • Střelné zbraně do rukou dětí nepatří, proto je uložžte tak, aby k nim neměly přístup. Munici vždy ukládejte odděleně od zbraně.
 • • Při hrách s kuličkovou pistolí platí, žže na člověka nikdy nemíříme, vžždy jen do terče. Dáváme pozor, aby nikdo nebyl v dráze střely. Takové hry vyžžadují vžždy dozor dospělého.
 • • Viz pády -– pozor na ostré rohy nábytku, rozbité sklo, žžehličku, pády na ostré předměty atd.