Poranění smyslových orgánů

Smyslové orgány jsou velmi cenné, ale také zranitelné. Také tato skupina poranění se prolíná s několika předchozími skupinami.

ŽŽáci páté třídy sídlišštní základní školy na Praze 6 se učili základy pletení. Při hodině se dva chlapci začali jehlicemi ššermovat a jeden zabodl druhému pletací jehlici do oka. Lékaři oko našštěstí zachránili, ovššem za cenu trvalého zhorššení zraku.

Úrazové situace

  • Děti zkoušší chemické pokusy, do oka jim vystříkne chemikálie.
  • Děti zlobí”, ššermují a vypíchnou si oko jehlicemi, nůžžkami, tužžkou apod.
  • Děti zkoušší pyrotechniku, výbuchem přijdou o oči, o prsty.
  • Malé děti si do ucha nebo do nosu strčí drobné předměty.

Prevence

  • Malým dětem by se neměly dostat do rukou korálky, oř횹ky, lušštěniny, léky ani bonbony apod.
  • Při práci s nářadím či chemikáliemi je nutné použžívat ochranné pomůcky -– rukavice, brýle, helma, chrániče zvukovodů apod. To platí nejen pro děti, ale i pro rodiče. Jděte příkladem!
  • Ostré předměty nebo nástroje uklízejte z dosahu dětí. Rozhodně by ššpičaté předměty neměly být hračkou -– děti rády ššermují.
  • Naučte děti, žže nůžž či nůžžky se vžždy podávají druhému člověku tupou stranou napřed.
  • Naučte děti, žže mohou pomáhat v kuchyni jen za vaššeho dozoru.
  • Viz pády –- pozor na ostré rohy nábytku, rozbité sklo, žžehličku, pády na ostré předměty atd.