Bezpečný sport

bezpečný sportZranit se můžeme téměř při každém sportu, vždy ale platí, že při dodržování obecné prevence můžeme předejít i vážným zraněním.

Při aktivitách v rámci organizovaného sportu je věcí trenéra nebo instruktora, aby dbal prevence, sám šel příkladem a s možným nebezpečím obeznámil i své svěřence. Tréninkové zatížení dětí by mělo odpovídat věkovým možnostem tak, aby zátěž měla stimulační charakter a nepůsobila nežádoucí změny v dětském organismu (např. zástava růstu v důsledku nadměrného přetížení).

Podle jednotlivých sportů se liší typy úrazů i specifická prevence. Zde shrnujeme ty nejdůležitější zásady.

Dvanáctiletá dívka šla s kamarádkami bruslit na stadion. Dívky soutěžily, která z nich udělá lepší otočku. Jedna z nich upadla. Zlomila si klíční kost a utrpěla otřes mozku. Po čtyřech týdnech byla propuštěna z nemocnice.

Úrazové situace

 • • Při zimních sportech může dítě mít omrzliny.
 • • Při vodních sportech dítě může utonout.
 • • Děti nesportují na místech k tomu určených, může je např. srazit auto (fotbal na silnici).
 • • Děti utrpí velmi vážné zranění, když nepoužívají ochranné pomůcky (přilbu a chrániče při hokeji, přilbu na kole, přilbu
 • a chrániče na bruslích a skateboardu, přilbu na lyžích apod.)

Obecná prevence

 • • Před cvičením si sundat prstýnky, řetízky, přívěsky, náramky, dlouhé náušnice apod.
 • • Vždy se na začátku sportování rozcvičit.
 • • Sportovat na bezpečných místech (hřiště, bazén, kluziště).
 • • Hrát fair-play, kontrolovat svůj pohyb, neubližovat ostatním hráčům.
 • • Nepřeceňovat síly, neriskovat.
 • • Používat ochranné pomůcky (rukavice, brýle, přilba, záchranná vesta, chrániče apod.).
 • • Zkontrolovat výstroj a vybavení, musí být kompletní a nepoškozená. Kupovat přesnou velikost ochranných pomůcek, při nesprávné velikosti mohou být tyto ochranné prvky nefunkční. Vždy se před prvním použitím seznámit s návodem a možnými riziky.
 • • Znát techniky a učit se je za dohledu trenéra.
 • • Učit se správnou techniku pádů.
 • • Odmalička posilovat psychomotorické vlastnosti dítěte. Pravidelně cvičit, zařadit cviky na rovnováhu, rychlost, vytrvalost, pružnost a obratnost. Tím vším budeme rozvíjet nejen fyzickou zdatnost, ale i psychickou odolnost.
 • • U dětí s brýlemi doporučujeme používat kontaktní čočky nebo brýle s tvrzenými skly dobře držící na obličeji.
 • • Nezapomínat ani na pravidelné lékařské prohlídky a sport vybírat podle zdravotního stavu. Po úrazu dbát rad lékaře, nepřetěžovat se brzy po zranění a poctivě rehabilitovat.
 • • Dbát na stav počasí – nebruslit na rybníku při oblevě, dostatečně se obléknout na fotbalový zápas, když je zima apod.

Specifická prevence

 • • Naučit se již v útlém věku plavat, vydechovat do vody a umět zadržet dech. Ale pozor, to, že dítě umí plavat, neznamená, že se nemůže utopit!
 • • Používat u dětí neplavců plovací pomůcky – kruhy, křidélka, vestu apod.
 • • Na loďku, člun nebo raft jen s plovací vestou (a lépe také s helmou) a s dospělým.
 • • Naučte děti, že nesmí skákat do vody, kterou neznají. Voda může být mělká, dno může být kamenité. Naučte je, že koupat ve vodě se smí jen za dozoru dospělého.
 • • Na kole, kolečkových bruslích či skateboardu používat helmu, rukavice, chrániče kolen a loktů.
 • • Naučte děti, aby vždy sportovaly bezpečně.
 • • Vysvětlete dětem nebezpečí adrenalinových sportů.