Elektřina

Železniční nádraží, trafostanice, vedení vysokého napětí, staveniště, to vše jsou místa, která jsou jednoznačně nebezpečná. Děti si však mnohdy nebezpečí neuvědomují, nevědí, že elektřina má sílu je popálit, zmrzačit i zabít, netuší, že se nemusí drátů přímo dotknout, ale že výboj je může zranit i ze vzdálenosti 1–2 metrů. Proto je dobré i na toto nebezpečí opakovaně upozorňovat.

Více než hodinu trvalo hasičům na plošině jeřábu, než z elektrického vedení sundali ohořelé tělo staršího chlapce. Ten vyšplhal na betonový sloup a sedl si na transformátory. Zasáhlo ho napětí 22 tisíc voltů. Na místě na následky popálenin zemřel.

Úrazové situace

  • Chlapec si hrál na vagonech a těžce jej popálily troleje.
  • Děti si hrály u transformátoru, jedno z dětí se dostalo dovnitř, popáleninám podlehlo.

Prevence

• Vysvětlete dětem, proč nemohou lézt na sloupy vysokého napětí, na vagony na nádraží, do objektu trafostanice, co jim v případě zasažení proudem hrozí. Pomozte jim najít smysluplnou a bezpečnou alternativu trávení volného času.

• Naučte děti, že manipulace s jakýmikoli elektrickými dráty náleží pouze odborníkům.