Úrazy a otravy u dětí jsou vážným zdravotním problémem.

Úrazy a otravy u dětí jsou hlavní příčinou úmrtí a trvalých postižení. Na úrazy u nás každý rok umírá cca 250 dětí, další 2000 dětí žije dále s trvalým postižením.

Úraz se stane ve vteřině, následky jsou na celý život.

Mnohočetné zlomeniny, poranění hlavy, mozku nebo vnitřních orgánů následkem pádu nebo dopravní nehody, popálení a opaření, úrazy elektrickým proudem, tonutí a dušení, otravy a poleptání - to vše hrozí dětem ve světě velkých a dospělých.

Úraz není náhoda.

Úrazy dětí mají své příčiny, nejsou náhodné. Každému úrazu předchází riziková situace, která se typicky opakuje.

Prevence úrazů a otrav je snadná.

Stačí málo aby se úraz nestal - vytvořit dětem bezpečné prostředí a naučit děti i dospělé chovat se bezpečně. Prevence dětských úrazů se vyplatí: v ušetřených dětských životech, v nižších nákladech na léčbu a péči.

Nebezpečný domov

Takto vypadá nebezpečný domov. Udělat z něj bezpečný ale není nic těžkého.