Příčiny úrazů

Běžný a také mylný názor je, že

  • úrazy se stávají, patří k životu, jsou jeho součástí
  • úrazy se stávají náhodou, tudíž jim není možné zabránit
  • pokud se úraz stane, lékaři vše spraví a dítě se vrátí zpět ke svému životu, jako by se nic nestalo.

Skutečnost je ale jiná. Každý úraz má své příčiny a nestává se náhodou.

Úrazu vždy předchází riziková situace, která se typicky opakuje, kterou můžeme rozpoznat a vyvarovat se jí.

Příčiny úrazů lze snadno vysledovat, na vině je buď nebezpečné prostředí nebo nebezpečné chování dítěte nebo dospělého.

Nebezpečné prostředí

Zvláště malé děti od narození do mladšího školního věku (10 – 12 let) jsou ohroženy tím, že se pohybují v prostředí, které je upraveno pro potřeby a na velikost dospělého člověka. Malé děti navíc netuší, jaká rizika jim hrozí, bezelstně zkoumají své okolí, které se pro ně může někdy stát pastí. Nejnebezpečnějším místem pro nejmladší děti je paradoxně domov.

Rizikové chování

Malé děti se chovají rizikově z nevědomosti, nevědí, co se jim může stát, kde hrozí jaké nebezpečí. Dospívající se často chovají rizikově záměrně (chtějí zažít vzrušení, nechtějí se shodit před vrstevníky, chtějí se vytáhnout), avšak bez vědomí možných následků. Dospělí se chovají nezodpovědně ve zkratu, v rizikových situacích, nebo prostě proto, že vlastně dospělí a odpovědní nejsou.