O nás

Jsme nestátní nezisková organizace, obecně prospěšná společnost Dětství bez úrazů. Již více než 10 let se snažíme přispět ke zdravému životu našich dětí.

Úrazy dětí: Z dlouhodobých statistik vyplývá, že úrazy jsou největším zdravotním rizikem pro děti.

  • Úrazy si v ČR každý rok vyžádají cca 250 dětských životů.
  • Pro zhruba 10 x tolik dětí končí těžké poranění trvalými následky.
  • Úrazům lze v naprosté většině případů předcházet úpravou prostředí, aby bylo bezpečnější a bezpečným chováním dětí i dospělých.

Poslání společnosti: Naším posláním je informovat, učit a motivovat odpovědné osoby, rodiče a děti k tomu, aby

  • nejmenší děti žily v bezpečném prostředí
  • děti školního věku věděly, co jim hrozí a jak se mohou a mají chránit
  • teenageři si vážili zdraví a života a chovali se odpovědně

Kontakt:

Dětství bez úrazů, o.p.s.

Adresa dle OR:    Světova 2224/17, Praha 8
Kontaktní adresa: Litvínovská 589/6, Praha 9, 190 00
e-mail:                  info@detstvibezurazu.cz
tel:                        606 181 640