Dítě jako chodec

pedestrian-crossing-160672_960_720Nejčastější úrazy v dopravě vznikají při přecházení ulice. Dítě uvažuje jinak než dospělý, nedokáže správně odhadnout vzdálenost a rychlost auta. Dítě zná příkazy a zákazy dospělých, jak se chovat při přecházení, ale teprve s rostoucím věkem dokáže danou situaci správně analyzovat a rozhodnout se. Jestliže se v dané chvíli neumí rozhodnout, snadno jedná zkratovitě. Dítě umí přecházet bezpečně od cca 12 let.

Třináctiletý chlapec chtěl večer po cestě domů přejít silnici. Na kraji silnice čekal, až bude moci přejít. Bohužel nepřešel, z kraje silnice ho srazilo auto. U auta totiž nesvítilo pravé světlo, chlapec si myslel, že jede motorka a že má dost místa, aby se rozhlédl. Chlapec pád na hlavu přežil, ale s trvalými následky – s tělesným i psychickým postižením.

Úrazové situace

 • Dítě neodhadne rychlost auta, auto ho odhodí hlavou na obrubník.
 • Dítě se nesoustředí na cestu, vstoupí do silnice, srazí ho motorka.
 • Dítě nezná dopravní předpisy, na přechodu ho srazí tramvaj.

Prevence

• Naučte děti správně a bezpečně přecházet:

 • Nejbezpečnější je nadchod či podchod. Následuje přechod se semafory, pak přechod bez semaforů.
 • Křižovatku nikdy nepřecházet napříč.
 • Na semaforu přecházet vždy na zelenou (i tak je nutné se rozhlédnout).
 • I na přechodu je nutné dávat pozor na některé situace. Auto může vyjet ze zatáčky, kam nevidíme, a už nestihne zabrzdit. Auto může odbočovat na křižovatce, kde máme zelenou my jako chodci, a zároveň mají zelenou i odbočující auta.
 • Při přecházení přechodu na víceproudé silnici bychom měli počkat, až zastaví auta ve všech pruzích.
 • Pozor na tramvaj, která má před chodci přednost, a také na auta, která jsou přechodu tak blízko, že by již nestihla zastavit.
 • Vždy se zastavit, slyšíme-li, že se blíží sanitka, auto policie nebo hasičů.
 • Za deště nebo při námraze je brzdná dráha auta delší.
 • Nepřecházet mezi zaparkovanými auty, před nebo za autem (autobusem, tramvají).
 • • Naučte děti správně se rozhlížet – nejprve vlevo, pak vpravo a ještě jednou vlevo. Přecházet je možné jen tehdy, jestliže nic nejede nebo jestliže již řidič zastavil, aby nás nechal přejít.

Nejméně bezpečná je silnice bez přechodu anebo úmyslné přecházení mimo přechod. Z hlediska dětského rozhodování a hrozícího nebezpečí jsou nejbezpečnější jednosměrné ulice (a to i s více pruhy), následují obousměrné ulice, víceproudé silnice s dělicím zeleným pásem uprostřed a nejnebezpečnější jsou víceproudé silnice bez dělicího pásu.

 • Malé dítě držte při přecházení pevně za ruku.
 • Naučte děti, že hra nepatří na silnici ani poblíž silnice, ale na hřiště.
 • Jdeme-li po silnici, kde není chodník ani na jedné straně, pak vždy jdeme po levém okraji vozovky, a tedy vidíme lépe vozidla, která přijíždějí v protisměru (můžeme se jim vyhnout), a oni zase vidí lépe nás. Pokud ovšem jdeme ve skupině více než pěti lidí, pak jdeme po pravém okraji silnice, a to tak, že nikdy víc než dva vedle sebe.
 • Dávejte dětem oděvy, obuv nebo tašku do školy s reflexními prvky (nášivky, odrazky apod.). Dávejte dětem barevné oblečení, zvláště v mlze, v dešti nebo za šera řidič lépe uvidí bundu červenou než šedou.
 • Bezpečnost chodců mohou zvýšit i jiná opatření. Omezení rychlosti v obci, výraznější omezení rychlosti v obytných zónách a u škol, retardéry, speciální výraznější osvětlení přechodů, přítomnost strážníka na nebezpečném přechodu v blízkosti školy anebo bezpečnější přední masky vozidel.